Ysbyty

Stafell i gleifion ar ward ysbyty yn Nenmarc

Man lle caiff cleifion driniaeth am salwch neu anafiadau yw ysbyty.

Mae staff ysbyty yn cynnwys fel arfer meddygon cyffredinol ac arbenigol, nyrsus a gweithwyr meddygol eraill fel radiograffwyr a ffisiotherapyddion, ynghyd â staff cyffredinol fel porthoriaid, coginwyr a glanhawyr.


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne