Konkordans

Konkordans, [kʌŋkɒˈdanˀs] (af latin concordantia betyder enighed, overensstemmelse, harmoni, af kon- og afledn. af cor 'hjerte'). Ant. 'diskonkordans'.

1 systematisk 'register' over steder i et tekstkorpus, hvor bestemte ord, egennavne, udtryk, tematikker osv. forekommer.

2 'overensstemmelse' - f.eks. mellem udenrigspolitik og forsvarspolitik.

3 'søgningspræcision' - afgørelsen af konkordansen mellem forskellige kilder ved søgning i korpus, f.eks. i digital database. Der kan være tale om stor, lille eller ingen konkordans eller samstemmighed mellem data indsamlet forskellige steder, på forskellige måder, i forskellige tidsaldre o.a. Er kilderne eller undersøgelserne modstridende, tales om 'diskonkordans'.


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne