Klif

Konavoski klifovi iznad plaže Pasjača u Popovićima, Konavle

Klifovi su poglavito strme obale nastale djelovanjem abrazije. Klifovi mogu biti i tektonskog postanka.

Procesi abrazije se ponavljanju, i klif postupno uzmiče, usporedno s tim razrušena stjenovita građa se taloži, stvarajući strmu vanjsku obalu.


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne