Cas dedatiu

Casos gramaticals
Llista de casos gramaticals
Cas abessiu
Cas ablatiu
Cas absolutiu
Cas adessiu
Cas adverbial
Cas al·latiu
Cas benefactiu
Cas causal
Cas causal final
Cas comitatiu
Cas datiu
Cas dedatiu
Cas delatiu
Cas disjuntiu
Cas distributiu
Cas distributiu temporal
Cas elatiu
Cas essiu
Cas essiu formal
Cas essiu modal
Cas exessiu
Cas final
Cas formal
Cas genitiu
Cas il·latiu
Cas inessiu
Cas instructiu
Cas instrumental
Cas latiu
Cas locatiu
Cas modal
Cas multiplicatiu
Cas objectiu
Cas oblic
Cas partitiu
Cas possessiu
Cas postposicional
Cas preposicional
Cas prolatiu
Cas prosecutiu
Cas separatiu
Cas sociatiu
Cas sublatiu
Cas superessiu
Cas temporal
Cas terminatiu
Cas translatiu
Cas vial
Cas vocatiu
Arranjament morfosintàctic
Cas absolutiu
Cas acusatiu
Cas ergatiu
Cas instrumental
Cas instrumental comitatiu
Cas intransitiu
Cas nominatiu
Declinació
Declinació alemanya
Declinació basca
Declinació eslovaca
Declinació eslovena
Declinació irlandesa
Declinació islandesa
Declinació llatina
Declinació polonesa
Declinació russa
Declinació sèrbia
Declinació txeca

El cas dedatiu o respectiu és un cas gramatical present en el quenya, llengua inventada per Tolkien. Aquest cas fa la funció de "pel que fa a" o "sobre això" i també indica relació, si bé no queda gaire clar en el que deixà escrit l'inventor de la llengua. Pel poc coneixement que en tenim, sovint s'anomena aquest cas el cas misteriós. Tampoc no queda clar si és un cas d'ús general o queda restringit a preposicions, verbs transitius o intransitius, etc. Alguns autors consideren aquest cas un subordinat del cas locatiu.

A la seva Carta a Plotz, Tolkien deixà escrites les declinacions senceres d'algunes paraules, entre les quals trobem la declinació en dedatiu:

  • Cirya (vaixell)
    • Singular: Ciryas
    • Plural: Ciryais
    • Plural partitiu: Ciryalis
    • Dual: Ciryates

From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne