Antikken

En forenklet oversigt over historien fra og med antikken.

Antikken omfatter middelhavsområdet i perioden fra ca. 750 f.Kr. til ca. 500 e.Kr.[1] Perioden var domineret af først grækerne.[2] Senere, i jernalderen, blev middelhavsområdet domineret af Romerriget.[3][4]

"Den klassiske periode" betegner inden for udforskningen af græsk-romersk historie, arkæologi og sprog enten 1) Antikken i modsætning til tidligere og senere perioder (forhistorie, middelalder) eller 2) en afgrænset periode inden for antikken: i Grækenland perioden 480–336 f.Kr. (mellem perserkrigene og Alexander den Store); i Rom perioden fra ca. 100 f.Kr. til ca. 100 e.Kr. Perioden mellem den klassiske tidsalder og den tidlige middelalder kaldes Senantikken.[5]

Antikken er især i ældre tider blevet betragtet som en storhedstid for diverse videnskaber, såsom teknologi og filosofi, i kontrast til "Den mørke middelalder", der fulgte.[6] Denne opfattelse skyldes, at man under den italienske renæssance nærede stor beundring for oldtidens græske filosofi samt for såvel græsk litteratur som romersk litteratur. Opfattelsen af antikken som grundsten i den europæiske civilisation lever videre i for eksempel det danske gymnasiums obligatoriske fag, oldtidskundskab, der handler om menneskers liv i bronzealderens græske bystater, kaldet Polis;[7] især kendskab til keramik samt templer og andre bygninger indgår i oldtidskundskabs pensum.[8]

  1. ^ lex.dk: Antikken [1]
  2. ^ http://www.antikken.nu/skatkammeret/graesk-bronzealder.html
  3. ^ https://denstoredanske.lex.dk/Romerriget
  4. ^ https://denstoredanske.lex.dk/romersk_jernalder
  5. ^ Se f.eks. Koch, Hal: (1952 og senere) Konstantin den Store : Pax Romana – Pax Christiana, DK5=27.11
  6. ^ Michael Nordberg, Renæssancens virkelighed : 1400-tallets Italien – myter og realitet; på dansk ved Jan Teuber, København : Gyldendal, 1995. ISBN 87-00-20858-2
  7. ^ https://denstoredanske.lex.dk/polis
  8. ^ https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/-/media/a482eb23fbc448808ff208d502630126.ashx

From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne