Nyere tid (historisk periode)

En forenklet oversigt over historien fra og med antikken.

Nyere tid eller moderne tid er en historisk periode, der omfatter tiden efter middelalderen, alternativt tiden efter renæssancen. I det første tilfælde sættes begyndelsen til omkring 1500, i den andet tilfælde omkring 1600.[1]

Nyere tid kan underinddeles på mange måder. Det er for eksempel almindeligt at kalde perioden ca. 1500-1800 for tidlig moderne tid. For Danmarks vedkommende sætter mange reformationsåret 1536 som periodens begyndelse, mens de bruger statsbankerottens år 1813 som dens afslutning.

  1. ^ Karl Vocelka: Geschicte der Neuzeit 1500-1918, s. 20.

From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne