Venturekapital

Venturekapital karakteriseres som regel som risikovillig kapital, der investeres i forholdsvis nystartede virksomheder. De pågældende nystartede virksomheder befinder sig i relativt tidlige stadier af deres udvikling og har behov for ekstern kapital for at kunne bevæge sig fra et trin til det næste. Begrebet dækker således kapitaltilførsel til en virksomhed, der har behov for finansiering for at kunne ekspandere yderligere teknologisk, salgsmæssig, innovationsmæssigt etc. [1]

  1. ^ Definition of Venture Capital http://www.investopedia.com/terms/v/venturecapital.asp%7Cutgivare=Investopedia%7Cutgivare=Investopedia (Webside ikke længere tilgængelig)

From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne