Kinnisvara

Kinnisvara on omand, mis koosneb maast ja sellel asetsevatest ehitistest, lisaks maa loodusvaradest, haritamata taimestikust ja loomastikust, põllukultuuridest ja kariloomadest, veest ja maavaradest.[1]Mõiste "kinnisvara" tähendab reaalset või füüsilist vara.[2] Kinnisvara võib jagada kahte kategooriasse: ärikinnisvara ja elamukinnisvara. Ärikinnisvara hõlmab ärilisel eesmärgil vara müüki ja üürimist. Elamukinnisvara hõlmab maa ja maja müüki ja rentimist üksikisikutele ja peredele igapäevaseks eluks.[3]Inimesi, kes tegelevad ärikinnisvaraga, nimetatakse kinnisvaramaakleriteks. Kinnisvaramaaklerid on spetsialistid, kes vahendavad kokkulepitud tasu eest kliendile kinnisvara ostu-, müügi- ja üüritehinguid ning annavad kinnisvaranõu.[4]Kuigi meedia viitab sageli "kinnisvaraturule" elamumajanduse perspektiivist, võib kinnisvara jagada kolme kasutusotstarbe järgi: elamumajandus, kaubandus ja tööstus.

  1. "Real Estate".
  2. "Real Estate: What It Is and How It Works".
  3. "Real Estate".
  4. "Kinnisvaramaakler".

From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne