Elektronik

Elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika serta hal atau benda yang menggunakan alat tersebut [1] dan antara lain dapat digunakan pada:

  1. ^ a b Pusat Bahasa (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka. ISBN 9789794071823. 

From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne