Uczelnia

Ważniejsze ośrodki akademickie w Polsce. Wybrane miasta opisano według schematu: liczba uczelni publicznych podległych MEiN + liczba uczelni niepublicznych + liczba uczelni publicznych spoza MEiN. Schemat nie uwzględnia zamiejscowych jednostek organizacyjnych uczelni

Uczelnia (również szkoła wyższa[1]) – szkoła prowadząca studia wyższe[2].


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne