Website

Trang đầu của trang mạng Wikipedia tiếng Anh, xem bởi trình duyệt Mozilla Firefox trên Microsoft Windows.

Website,[1] còn gọi là trang web hoặc trang mạng, và nội dung liên quan được xác định bằng một tên miền chung và được xuất bản trên ít nhất một máy chủ web.[2][3] Các ví dụ đáng chú ý là các website wikipedia.org, google.comamazon.com.

Tất cả các trang web có thể truy cập công khai đều tạo thành World Wide Web. Cũng có những trang web riêng tư chỉ có thể được truy cập trên mạng riêng, chẳng hạn như trang web nội bộ của công ty dành cho nhân viên của công ty.

Các trang web thường dành riêng cho một chủ đề hoặc mục đích cụ thể, chẳng hạn như tin tức, giáo dục, thương mại, giải trí hoặc mạng xã hội. Siêu liên kết giữa các trang web hướng dẫn điều hướng của trang web, thường bắt đầu với trang chủ.

Người dùng có thể truy cập các trang web trên nhiều loại thiết bị, bao gồm máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảngđiện thoại thông minh. Ứng dụng được sử dụng trên các thiết bị này được gọi là trình duyệt web.

  1. ^ “website”. TheFreeDictionary.com. Truy cập ngày 2 tháng 7 năm 2011.
  2. ^ Reeta Sahoo, Gagan Sahoo. Foundation of Information Technology. Trang 18.
  3. ^ “Definition of WEBSITE”. Truy cập 4 tháng 6 năm 2017.

From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne