Wikipedia:Pouzdani izvori

Članci na Wikipediji trebaju se temeljiti na pouzdanim, objavljenim izvorima, vodeći računa da svi stavovi većine i značajnih manjina koji su se pojavili u tim izvorima su pokriveni (vidi Wikipedia:Neutralno gledište). Ako se o nekoj temi ne mogu naći pouzdani izvori, Wikipedia ne bi trebala imati članak o tome.

Ova smjernica raspravlja o pouzdanosti različitih vrsta izvora. Politika izvora je Wikipedia:Provjerljivost, koja zahtijeva linijske citate za bilo koji materijal koji je osporen ili bi mogao biti osporavan, kao i za sve citate. Politika provjerljivosti strogo se primjenjuje na sav materijal u glavnom prostoru - članke, spiskove i odjeljke članaka – bez izuzetka, a posebno na biografije živih osoba, koja kaže:

Sporni materijal o živim osobama (ili u nekim slučajevima nedavno preminulim) koji nije citiran ili je slabo citiran – bilo da je materijal negativan, pozitivan, neutralan ili samo upitan – treba ga odmah ukloniti i bez čekanja na raspravu.

U slučaju kontradikcije između ove smjernice i naših politika u vezi s izvorom i pripisivanjem, politike imaju prioritet i urednici bi trebali pokušati riješiti nesklad. Ostale politike relevantne za izvore su Wikipedia:Bez originalnog istraživanja i Wikipedia:Biografije živih osoba. Za pitanja o pouzdanosti određenih izvora, pogledajte Wikipedia:Pouzdani izvori/oglasna ploča.


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne