Navegador web

Quota d'ús de navegadors web més coneguts, segons StatCounter al Desembre del 2021[1]

  Chrome (65.41%)
  Safari (11.25%)
  Edge (8.71%)
  Firefox (8.03%)
  Opera (2.82%)
  Explorer (1.02%)
  Altres (2.76%)

Un navegador web o explorador web és un programa informàtic que permet a l'usuari recuperar i reproduir documents d'hipertext, generalment escrits en HTML, des de servidors web situats a qualsevol lloc del món. Aquesta xarxa de documents és coneguda com a Teranyina mundial o World Wide Web (WWW). Els navegadors permeten mostrar gràfics, seqüències de vídeo, sons, animacions i programes diversos a més de text i enllaços.

La funció bàsica d'un navegador web és mostrar documents de text, segurament amb recursos multimèdia incrustats. Els documents poden estar ubicats a l'ordinador de l'usuari, però també poden ser a qualsevol altre dispositiu que hi estigui connectat (a través d'Internet, per exemple) i que tingui els recursos necessaris per a la transmissió (un programari de servidor web). Aquests documents, habitualment anomenats pàgines web, tenen hipervincles que enllacen una porció de text o una imatge amb un altre document.

El seguiment d'enllaços d'una pàgina a una altra, ubicada en qualsevol ordinador connectat a internet s'anomena navegació.


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne