C (programmeringssprog)

For alternative betydninger, se C (flertydig). (Se også artikler, som begynder med C)

C er navnet på et imperativt programmeringssprog udviklet af Dennis Ritchie. C er et meget udbredt programmeringssprog der har sine rødder i UNIX-verden. Størstedelen af UNIX er skrevet i C. C startede sit liv netop til udvikling af UNIX, og var i starten blot en videreudvikling af sproget B (udviklet af Ken Thompson), og derfor kaldte man det C. Både B og C var inspireret af sproget BCPL udviklet af Martin Richards ved Cambridge University, England.

Oprindelig var C et sprog der tillod brugeren meget store frihedsgrader; egentlig en slags struktureret assemblerkode, der fokuserede på at skrive programmer der var lettere at læse og vedligeholde end assemblerkode, men samtidig kørte så hurtigt som muligt. Problemet med tidlig C var at det var "nemt" at skrive programmer der fik computere til at gå i baglås, hvilket gjorde C mindre egnet end for eksempel Pascal, til at udvikle andet end systemprogrammel.


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne