Maskinkode

Maskinkode er det "sprog" som en computer, eller mere præcist: computerens CPU, forstår. Et computerprogram, der skal afvikles på en computer, skal optræde som maskinkode, afvikles af maskinkode eller omdannes til maskinkode.

Dette "sprog" er dybest set en tabel, som knytter en lille, simpel "handling" til forskellige binære tal. Et program i maskinkode består af en række instruktioner i form af binære tal i en bestemt rækkefølge, som CPU'en læser ét for et, og udfører den handling der er knyttet til hvert af dem.

Tabellen over tal og instruktioner kaldes for instruktionssættet for den pågældende CPU. Forskellige typer CPU'er har forskellige instruktioner; samme handling (f.eks. at lægge to tal sammen) vil som ofte være knyttet til forskellige binære tal hos forskellige CPU'er, og én CPU kan have instruktioner i sit instruktionssæt, som ikke findes hos en anden slags CPU.

Ud over den binære værdi tildeles hver instruktion en opkode, der er et symbolsk navn for instruktionen til brug for mennesker. Et eksempel på en opkode kunne være MOV, der flytter data mellem to steder i maskinen. Den samme opkode kan dække over flere binære instruktioner, f.eks. flytning mellem to steder i lageret, flytning mellem to registre og flytning mellem register og lager. Den binære kode kan bestå i et antal bit plus bit, der angiver operanderne for instruktionen, f.eks. en adresse, et register eller en litterale (konstant). Opkoderne er næsten altid baseret på en form for engelsk.


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne