Regneark

Regneark. Eksempel

Et regneark (engelsk: spreadsheet) er et computerprogram, som præsenterer en 2-dimensionel tabel, hvori der kan indtastes tal eller andre data, og ved hjælp af brugerdefinerede formler kan man lave automatiske beregninger med de indtastede data.

Regnearket kan opfattes som et stykke kvadreret papir (hvor tekstbehandling handler om linjeret papir). Her kan man så inddele sit problem i rækker og kolonner, inddatere især tal og måske datoer – og på baggrund heraf foretage enkle beregninger som f.eks. summen af en kolonne, gennemsnit osv.

Der vil ofte også være mulighed for mere avancerede funktioner og analyse af data, for eksempel tidsserier, som et regnearksprogram kan fremvise i forskellige grafiske repræsentationer, f.eks. søjle- og lagkagediagrammer.

Det mest afgørende er dog, at man kan ændre i sit regneark – hvorefter der dannes et nyt billede af situationen. Det er især populært ved konsekvensberegninger.

Regneark distribueres ofte som en del af en kontorautomationsprogrampakke.


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne