Rama

Prabu Ramawijaya
Personal information
Parents
SiblingsRaden Barata
Raden Laksmana
Raden Satrugna
Pèngetan pratuduh: Page using Template:Infobox deity with unknown parameter "Senjata"
Pèngetan pratuduh: Page using Template:Infobox deity with unknown parameter "Ejaan_Pali"
Pèngetan pratuduh: Page using Template:Infobox deity with unknown parameter "Ejaan_Sansekerta"
Pèngetan pratuduh: Page using Template:Infobox deity with unknown parameter "Pasangan"
Pèngetan pratuduh: Page using Template:Infobox deity with unknown parameter "Image"
Pèngetan pratuduh: Page using Template:Infobox deity with unknown parameter "Tempat"
Pèngetan pratuduh: Page using Template:Infobox deity with unknown parameter "Caption"
Pèngetan pratuduh: Page using Template:Infobox deity with unknown parameter "Golongan"
Pèngetan pratuduh: Page using Template:Infobox deity with unknown parameter "Alias"
Pèngetan pratuduh: Page using Template:Infobox deity with unknown parameter "Nama"

Rama uga bisa diarani Prabu Ramawijaya yaiku ratu ing Pancawati. Prabu Ramawijaya putrané Prabu Dasarata[1] ing Ayodya saka garwa Dèwi Reghu utawa Sukasalya. Prabu Ramawijaya iku tokoh mligi Ramayana, salah siji wiracarita saka tanah Indhia kang uga misuwur ing tanah Jawa.

  1. Ramesh Menon, The Ramayana: A Modern Retelling of the Great Indian Epic, ISBN 0-86547-660-8, pp. 10–11

From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne