Bose-Einstein-kondensat

Video, der forklarer sammenhængen mellem temperatur, energi og Bose–Einstein-kondensat (engelsk).
Kvantemekanik
Introduktion

 • Ordliste  • Historie

Et Bose-Einstein-kondensat (BEC) opstår enten ved afkøling af en bosongas til ekstremt lave temperaturer eller opvarmning af en fermiongas til ekstremt høje temperaturer. BECet er karakteriseret ved, at bosonerne og fermionerne i kondensatet alle opfører sig ens og dermed opfylder den samme bølgefunktion givet ved Schrödingerligningen.


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne