Dokumentation

Begrebet dokumentation har flere, indbyrdes relaterede betydninger. Ordet er afledt af latin documentum, der som en af sine betydninger har "bevis". Dokumentation anvendes derfor i betydningen "bevismiddel", fortrinsvis i skriftlig form. Sådanne bevismidler kan være trykte kilder eller andre objekter. Fx forsøger en videnskabelig artikel ved sin argumentation, metodebeskrivelse og fremlagte observationer at underbygge sine konklusioner, hvorfor termen dokumentation nogle gange indgår i tidsskrifttitler, fx International Thermonuclear Experimental Reactor. Documentation Series.

Dokumentation er også en (ældre) betegnelse for det fag, der beskæftiger sig med indsamling, strukturering, registrering, lagring, genfinding og videreformidling af informationer (viden). Ordet er generelt blevet fortrængt af termen informationsvidenskab, men har overlevet fx i navnet på tidsskriftet Journal of Documentation.


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne