Dokumentointi

Kirje jonka pääpappi Lu'enna on lähettänyt Lagashin kuninkaalle (saattaa olla Urukagina), ja ilmoittaa hänelle hänen poikansa kuolemasta taistelussa. Kirjoitettu nuolenpääkirjoituksella savilevylle noin eaa. 2400, Löydetty Tellohin kummulta (entinen Girsu).
Sanheribin annaali, kuusikulmainen pylväs jossa Assyrian kuningas Sanherib kertoo vuonna 701 eaa. tekemästään sotaretkestä kapinoivia Foinikian, Filistean ja Juudan kuninkaita vastaan.[1]
Lait yleensä dokumentoitu hyvin, Rosettan kivi jossa oleva teksti sisältää Memfiin pappien 27. maaliskuuta 196 eaa. Ptolemaioksen kunniaksi hänen valtaannousunsa vuosipäivänä kirjoittaman säädöksen.

Dokumentointi on todellisen tapahtuman, ilmiön, idean tai rakenteen tarkkaa kirjallista kuvaamista, joka tapahtuu kuvattavan asian ehdoilla. Dokumentoinnissa pyritään mahdollisimman suureen tarkkuuteen, jotta päästäisiin lähelle yksiselitteisyyttä. Muutosten huomioiminen ja dokumentoinnin pitäminen ajan tasalla tekevät siitä jatkuvan prosessin, joka kuuluu oleellisena osana kunkin dokumentoitavan asian elinkaareen.[2]

  1. Niiles, Jaakko: Miten Jerusalen säilyi Assyrian valloitukselta?. Vanhan testamentin eksegetiikan pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto, maaliskuu 2017. Teoksen verkkoversio.
  2. Vuori, Matti: 125 pointtia dokumentoinnista www.mattivuori.net. 16.8.2010. Viitattu 25.03.2018.

From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne