Engelinvestor

Engelinvestor eller engel (også kaldet Business Angel eller forretningsengel eller uformel investor) er en eufemisme, som bruges til at betegne indflydelsesrige og/eller formuende personer som tilfører kapital til opstart af virksomheder, normalt mod ejerandele eller konvertibel gæld. Et lille, men stigende antal engelinvestorer organiserer sig i mindre englegrupper eller -netværk for at dele viden, indsigt og information og fordele kapitalrisikoen.

Til forskel fra risikovillig kapital eller venture kapital som normalt kommer fra professionelt forvaltede fondsmidler som fordeler risiko og vurderer risiko på vegne af offentlige eller private investorer, investerer engle deres egen formue. Engleinvestorer investerer typisk på baggrund af individuelle og personlige, uformelle vurderinger.

Engelinvestorer kan tilføre nystartede virksomheder den kapital der skal til for at dække gabet mellem det som en selskabsstifter med sin familie og venner selv kan rejse, til det som kræves for at opnå formel risikovenlig kapital. Normalt kræver formelle kilder for risikovillig kapital højere egenkapital end det en stifter kan skaffe i sin egen sfære. Dermed bliver kapital fra engelinvestorer ofte nødvendigt i anden finansieringsrunde for hurtigtvoksende, og kapitaltrængende, nystartede virksomheder.


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne