Search wikipedia

10 results found for: “Albert_Einstein”.

Request time (Page generated in 0.5203 seconds.)

Albert Einstein

Albert Einstein FRS (14 Maart 1879 – 18 April 1955) was 'n teoretiese fisikus wat wyd as die grootste wetenskaplike van die 20ste eeu beskou word. Hy...

Last Update: 2024-03-14T09:32:51Z Word Count : 2135

View Rich Text Page View Plain Text Page

Einstein-Szilárd-brief

Die Einstein-Szilárd-brief was 'n brief geskryf deur Leó Szilárd en onderteken deur Albert Einstein wat op 2 Augustus 1939 aan die Amerikaanse president...

Last Update: 2023-10-07T09:16:28Z Word Count : 2306

View Rich Text Page View Plain Text Page

Vervalenergie

elemente) - (massa van produkte) Dit kan ook as energie beskryf word deur Albert Einstein se bekende formule E=mc². Vervalenergie word gewoonlik in terme van...

Last Update: 2021-08-13T16:18:27Z Word Count : 102

View Rich Text Page View Plain Text Page

Spesiale relatiwiteit

in 1905 deur Albert Einstein ontwikkel, aangesien hy ontevrede was met die destydse verklarings van elektromagnetisme. Volgens Einstein het hierdie verklaring...

Last Update: 2018-09-09T07:45:05Z Word Count : 425

View Rich Text Page View Plain Text Page

1905

van Japan. 27 Junie – Muitery op die slagskip Potemkin. 30 Junie – Albert Einstein publiseer die artikel Oor die elektrodinamika van bewegende liggame...

Last Update: 2024-05-27T15:21:01Z Word Count : 780

View Rich Text Page View Plain Text Page

Foton

golwe en deeltjies. Die moderne konsep van die foton is mettertyd deur Albert Einstein ontwikkel om eksperimentele waarnemings te verduidelik wat nie ingepas...

Last Update: 2022-03-21T20:54:02Z Word Count : 224

View Rich Text Page View Plain Text Page

Bose-Einsteinkondensaat

toestand is die eerste keer in die algemeen voorspel in 1924–1925 deur Albert Einstein, na aanleiding van 'n baanbrekerverslag deur Satyendra Nath Bose oor...

Last Update: 2022-10-03T11:42:08Z Word Count : 169

View Rich Text Page View Plain Text Page

Massa-energieverband

tussen die natuurkundige groothede massa en energie wat in 1905 deur Albert Einstein afgelei is uit sy spesiale relatiwiteitsteorie. Die formule wat dié...

Last Update: 2020-04-23T08:20:03Z Word Count : 395

View Rich Text Page View Plain Text Page

Relatiwiteitsteorie

Die relatiwiteitsteorie omvat twee teorieë deur Albert Einstein: spesiale relatiwiteit en algemene relatiwiteit. Die belangrikste begrippe van die relatiwiteitsteorieë...

Last Update: 2024-05-08T20:22:56Z Word Count : 1968

View Rich Text Page View Plain Text Page

Boson

erkenning aan die werk van Satyendra Nath Bose, wat saam met Albert Einstein die Bose–Einstein-statistiek oor die eienskappe van elementêre deeltjies ontwikkel...

Last Update: 2021-08-14T08:44:24Z Word Count : 263

View Rich Text Page View Plain Text Page

Main result

Albert Einstein

Albert Einstein FRS (14 Maart 1879 – 18 April 1955) was 'n teoretiese fisikus wat wyd as die grootste wetenskaplike van die 20ste eeu beskou word. Hy het die relatiwiteitsteorie voorgestel en groot bydraes tot die ontwikkeling van kwantummeganika, statistiese meganika en kosmologie gemaak. Hy is in 1921 die Nobelprys vir fisika toegeken vir sy verduideliking van die fotoëlektriese effek en "vir sy diens gelewer aan Teoretiese Fisika". Na die formulering van sy algemene relatiwiteitsteorie word Einstein wêreldberoemd, 'n ongekende eer vir 'n wetenskaplike. In latere jare het sy beroemdheid bo enige ander wetenskaplike in die geskiedenis uitgestaan, en in omgangstaal is Einstein sinoniem met iemand van baie hoë intelligensie of die grootste genie. Sy gesig is ook een van die mees herkende in die wêreld. In 1999 is Einstein as "Persoon van die Eeu" deur Time Magazine benoem. Hierdie populariteit het ook gelei tot die wye gebruik van Einstein in advertensie en bemarking, en sluit selfs die registrasie van Albert Einstein as 'n handelsmerk in. 'n Eenheid in fotochemie, die einstein, sowel as die chemiese element einsteinium en die asteroïede 2001 Einstein is ter ere na hom vernoem.


From Wikipedia, the free encyclopedia.

Developed by Nelliwinne