Search wikipedia

2 results found for: “Envato”.

Request time (Page generated in 0.2738 seconds.)

Normal mapping

Bump and Normal Maps». [Consulta: 14 octubre 2021]. «Gamedev Glossary: What Is a “Normal Map”?». Envato Tuts, 25-01-2013. [Consulta: 14 octubre 2021]....

Last Update: 2021-10-15T18:53:55Z Word Count : 145

View Rich Text Page View Plain Text Page

Underscore.js

offline)» (en anglès). http://devdocs.io.+[Consulta: 20 juliol 2017]. «Getting Cozy With Underscore.js». Code Envato Tuts+, 20-07-2017. Prototype.js...

Last Update: 2023-07-01T12:10:30Z Word Count : 240

View Rich Text Page View Plain Text Page

Main result

Normal mapping

El normal mapping és una tècnica infogràfica que permet simular detalls addicionals damunt dels models 3D. Per aquest propòsit s'empren textures amb colors que proporcionen gran quantitat de detalls a la superfície. La informació RGB: correspon directament amb els eixos X, Y i Z a l'espai 3D; indica al renderitzador com s'orienta la superfície de cada polígon amb les direccions de les normals. Permeten definir les característiques del material per a cada polígon, d'aquesta manera no s'afegeix malla a l'objecte. Essent molt útil per a motors de joc a temps real o en animacions on la potència de processament o el temps de renderitzat poden ser factors limitants.


From Wikipedia, the free encyclopedia.

Developed by Nelliwinne