Ortografie

Die ortografie van 'n taal spesifiseer die korrekte manier waarop 'n spesifieke skryfstelsel gebruik word om die taal te skryf (waar meer as een skryfstelsel bestaan, soos in die geval van Kordies, kan daar meer as een ortografie wees). Ortografie is afgelei van die Grieks ὀρθός, orthós ("korrek") en γράφειν gráphein ("om te skryf"). Ortografie is nie dieselfde as tipografie nie.

Ortografie beskryf of definieer die stel simbole (grafeme en diakritiese tekens) wat gebruik word en die reëls oor hoe om die simbole te skryf. Afhangende van die aard van die skryfstelsel kan die reëls leestekens, spelwyse en hooflettergebruik insluit. Hoewel "ortografie" in die omgangstaal baie keer as sinoniem met spelwyse gebruik word is spelling slegs 'n onderdeel van ortografie.


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne